Evilham

Evilham.com

Arreglando pifias web con Greasemonkey

Introducció

A molts webs, particularment els de les administracions és evident que les coses es dissenyen perquè siguin pràctiques per qui les desenvolupa (teòricament més barat) i no pas per qui les utilitza (major utilitat).

Una cosa que no es coneix gaire, és que molt sovint podem afegir les nostres personalitzacions a sobre per arreglar aquestes pífies.

Aquí veurem un exemple del portal de notes de la Generalitat de Catalunya, es diu Esfer@.

Taula de continguts

Les pífies

En la Educació Secundària Obligatòria és necessari posar un comentari per cada alumne, veiem com és la interfície per fer-ho:

esfera_pifia

A l’esquerra hi ha un desplegable per seleccionar la nota de cada alumne (representat en una fila) i a la dreta hi ha un botó, en color vermell ens informa que hi ha un comentari posat, en color gris que no n’hi ha.

En fer-hi click, s’obre un diàleg modal (que “ocupa” tota la pantalla) on podem posar el comentari, hem de fer click de nou en desa i anar pel següent alumne.

Sembla poc pràctic? Ho és. Addicionalment, la sessió d’usuari caduca després de 30 minuts, així que: posa comentari personalitzat a tots els alumnes del curs de la ESO en 30 minuts o tota la teva feina es perd.

És un desastre, vaja.

Les millores

Les millores fan aquesta pinta tan senzilla:

esfera_millores

Afegim 3 botons a l’apartat d’avaluacions per grup i matèria:

  • Explicació millores Esfer@: un enllaç a aquest document explicatiu
  • Baixar CSV: genera i baixa un fitxer notes.csv on podreu emplenar les notes i els comentaris amb tranquilitat. Aquest fitxer CSV és quasi un full de càlcul, no cal explicar res més; heu de modificar/emplenar les columnes de Nota i de Comentari. Caldrà que feu servir LibreOffice (vegeu també més abaix el perquè).
  • Importar CSV: demana triar el fitxer notes.csv modificat i aplica els canvis de nota i comentari, posteriorment refresca la pàgina perquè ho comproveu. Recordeu que la responsabilitat és vostra!

Ha estat provat amb la ESO i el Batxillerat (per tant amb notes “qualitatives” i quantitatives), i en notes de trimestre i finals.

Obtenint (o creant) aquestes millores

Primer pas: Firefox amb Greasemonkey

Fem servir Firefox i la extensió Greasemonkey.

La extensió Greasemonkey, permet afegir “scripts” (codi) personalitzat a certs webs, d’aquesta manera podem interactuar amb aquests webs amb Interfície d’Usuari / Experiència d’Usuari poc satisfactòria i… Bé, solucionar-nos la vida una mica.

Segon pas: millores esfera

Un cop instal·lat el Greasemonkey, només cal que feu click aquí. I ara, sempre que estigueu a la part d’avaluacions de l’Esfer@ (per grup i matèria), després d’uns segons apareixeran aquests 3 botons que hem mencionat.

En visitar qualsevol enllaç que acabi amb .user.js ensenyarà un diàleg preguntant si volem instal·lar aquest codi personalitzat.

Això és una cosa que hem de fer amb cura, en aquest cas però, espero que us en fieu (i si no, comproveu o demaneu a algú que comprovi el codi!).

Tercer pas: LibreOffice

És super important fer servir LibreOffice i no pas Excel o semblants.

El motiu és que Excel no reconeix el format del fitxer fàcilment i tampoc el manté de manera senzilla; en canvi amb LibreOffice només heu de confirmar que fa bona pinta i fer click en Ok. I sobre tot en desar canvis: Desar en format CSV sempre.

Altres webs

En altres webs podeu fer coses semblants, el web de Greasemonkey te molta informació (en anglès), us podeu administrar aquest tipus de millores com vulgueu.

Conclusió

Tot te solució :-). No sempre hem d’acceptar el que ens ofereixen, que hi ha molts interessos i no sempre estan alineats amb els nostres.

En aquest cas, amb 4 clicks us podeu estalviar molta frustració, errades i podeu revisar que els comentaris (i per tant la vostra feina) estiguin ben fets.

Recordeu també que és la vostra responsabilitat comprovar que tot estigui bé. Això us pot ajudar i donar comoditat, però al final la responsabilitat és vostra!

Si això us és útil, em podeu convidar a un cafè o a dinar o també em podeu contractar en alguna de les moltes coses relacionades amb ordinadors, xarxes, sistemes, etc. que faig ^^.